PROGRAM WYDARZEŃ

Bruno Schulz. Festiwal

WROCŁAW, 12–17 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Wszystkie wydarzenia będzie można śledzić online na stronach Bruno Schulz. Festiwal, Fundacja Olgi Tokarczuk, Wrocławski Dom Literatury. Wrocław Miasto Literatury.

wtorek, 12 października


18.00

Aukcja okaleczonych książek Olgi Tokarczuk. Prowadzą Mariusz Szczygieł i Irek Grin

Wydarzenie online do obejrzenia na fanpage’ach
Fundacji Olgi Tokarczuk, Bruno Schulz. Festiwal, Wrocławskiego Domu Literatury i Wrocław Miasto Literatury

Czerwcowy wywiad Olgi Tokarczuk dla „Corriere della Sera” w wyniku kłamliwej manipulacji, nagłośnionej jako zrównanie przez Tokarczuk sytuacji w Polsce z sytuacją na Białorusi, spowodował „wielką narodową akcję odsyłania książek” noblistce. Naród okazał się okołotrzydziestoosobową, w większości anonimową grupą ludzi, którzy zdecydowali się nie tylko odesłać książki autorce, lecz także barbarzyńsko je zniszczyć. Zgodnie z zapowiedzią Fundacja Olgi Tokarczuk (we współpracy z Bruno Schulz. Festiwal) organizuje aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony na działania statutowe fundacji ze szczególnym uwzględnieniem § 7 ust. 6 statutu, który stanowi o „działalności upowszechniającej ochronę i rozwój wolności i praw człowieka związanej w szczególności z ochroną i promowaniem wolności słowa, swobodnej wymiany myśli i idei oraz równego traktowania, jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na m.in. tożsamość, orientację seksualną i płeć” – innymi słowy: środki finansowe pozyskane w czasie aukcji, zgodnie ze złożoną w czerwcu obietnicą, zostaną przekazane na rzecz organizacji zajmującej się prawami osób LGBT+.

Szczegóły organizacyjne i przewodnik dla chcących wziąć udział w aukcji zostaną przedstawione przez prowadzących w trakcie wydarzenia – zapraszamy przed ekrany.

impreza towarzysząca, organizator: Fundacja Olgi Tokarczuk

środa, 13 października


17.00

Konkwista. Dyskusja o niezależności instytucji kultury w Polsce z udziałem Małgorzaty Omilanowskiej, Pawła Machcewicza i Dariusza Stoli

Prof. Małgorzata Omilanowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2014–2015, została wybrana na dyrektorkę Zamku Królewskiego w Warszawie przez radę powierniczą, jednak minister Gliński odmówił jej powołania na stanowisko, motywując to względami politycznymi. Prof. Pawła Machcewicza, w latach 2008–2017 współtwórcę i dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, odwołano ze stanowiska, łącząc Muzeum IIWŚ z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, gdyż tylko połączenie instytucji pozwalało przerwać kadencję dyrektora przed jej końcem, czyli przed rokiem 2019. Prof. Dariusz Stola, współtwórca i dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w latach 2014–2019, został wybrany w konkursie na kolejną kadencję, ale nie powołano go na stanowisko ze względu na – ponownie – zarzut zaangażowania politycznego. Ostatecznie zdecydował się złożyć rezygnację z przysługujących mu praw zwycięzcy konkursu.

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

18.30

„Bagaż osobisty. Po Marcu”. Z Agatą Tuszyńską rozmawia Urszula Glensk

Pisarka i reportażystka opowie o książce, którą stworzyła wspólnie z uczestniczkami warsztatów prowadzonych w 2017 roku w Domu Spotkań z Historią: Dorotą Barczak-Perfikowską, Grażyną Latos, Elżbietą Strzałkowską i Wiolettą Wejman. To wielogłosowa opowieść o ludziach, którzy na przełomie lat 60. i 70. opuszczali Polskę w rezultacie propagandowej antysemickiej nagonki. Zakończyła się ona przymusową emigracją, a w istocie wyrzuceniem z ojczyzny niemal 13 000 polskich Żydów. Warto rozmawiać o tym, jak to na nich wpłynęło i gdzie są teraz.

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

20.00

„Żydowscy adwokaci w przedwojennym Krakowie”. Z Bartoszem Hekselem rozmawia Irek Grin

Bartosz Heksel podjął się wyjątkowego wyzwania: opowiedział w swojej książce o prawnikach żydowskiego pochodzenia, ich działalności społecznej, politycznej, kulturalnej i naukowej, a także wkładzie w rozwój polskiej oraz europejskiej myśli prawniczej, uzupełniając w ten sposób dotkliwą lukę w badaniach nad międzywojennym żydowskim Krakowem i jedną z najważniejszych wówczas grup społecznych miasta. 

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

czwartek, 14 października


17.00

„Zapisane”. Premiera książki. Ze współautorkami: Magdaleną Grzebałkowską i Agatą Tuszyńską rozmawia redaktorka tomu Urszula Glensk

W 2017 roku w ramach Bruno Schulz. Festiwal odbyła się unikatowa konferencja naukowa „Minione i zapisane. Literaturoznawcy i pisarze o reportażu międzywojennym”, w której o międzywojennych reporterach: Irenie Krzywickiej, Wandzie Melcer, Ferdynandzie Antonim Ossendowskim, Ksawerym Pruszyńskim, Samuelu L. Schneidermanie i Melchiorze Wańkowiczu mówili pisarze oraz literaturoznawcy. Książka, która właśnie się ukazuje, jest efektem tej sesji.

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

18.30

„Wojenka”. Z Magdaleną Grzebałkowską rozmawia Waldek Mazur

Pisarka i reporterka podróżowała między innymi do Stanów Zjednoczonych i Rosji, by odnaleźć ostatnich świadków II wojny światowej i pokazać, jak wygląda wojna widziana oczami jej najmłodszych uczestników. W rozmowie z Waldkiem Mazurem opowie, dlaczego postanowiła nie pozwolić odejść ostatnim okruchom pamięci o tamtych wydarzeniach – a nam, współczesnym, pokazać, że wciąż mają na nas wpływ.

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

20.00

„Obcy, inny, wykluczony”. Z Magdaleną Środą rozmawia Stanisław Obirek

Czy miłość bliźniego, tolerancja, prawa człowieka to uniwersalne idee? A może pozostają tylko idealistycznym projektem współczesnego świata (o czym można się przekonać, spoglądając na aktualną sytuację uchodźców)? Filozofka i feministka oraz teolog i antropolog kultury zastanowią się, czy – i jak – posthumanizm wpłynie na problem obcości i inności.

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

piątek, 15 października


17.30

„Młyny boże”. Z Jackiem Leociakiem rozmawia Sebastian Duda

Literaturoznawca i nieustępliwy krytyk Kościoła katolickiego w rozmowie z teologiem i filozofem, a przy tym redaktorem czasopisma (wciąż) katolickiego „Więź”.

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

19.00

„Dybuk mniemany”. Z Andrzejem Bartem rozmawia Irek Grin

Andrzej Bart to pisarz unikający rozgłosu, być może dlatego niektórzy przy okazji premiery jego najnowszej powieści mówią o „wielkim powrocie”. Dla nas jednak Bart zawsze był na wierzchu, cytując klasyka.

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

20.30

„Wygnaniec”. Z Arturem Domosławskim rozmawia Ewa Winnicka

Kontrowersyjny reportażysta – przypomnijmy choćby sprawę biografii Kapuścińskiego – i jego bohater: kontrowersyjny (a przy tym jeden z najwybitniejszych na świecie) filozof współczesności. Choć w swoich książkach Domosławski zajmuje się głównie tematyką Ameryki Łacińskiej, nie unika pisania o świecie nieco nam bliższym – i o nim właśnie porozmawia z reportażystką Ewą Winnicką. 

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

sobota, 16 października


14.00

Salon Silesiusa: debiuty

W jakiej kondycji jest najmłodsza poezja polska? Sprawdzi to Paweł Mackiewicz w rozmowie z nominowanymi do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii debiut: Jarosławem Dudyczem, Katarzyną Szwedą i Aleksandrem Trojanowskim. 

impreza towarzysząca, organizator: Wrocławski Dom Literatury
Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

15.30

Salon Silesiusa: książka roku

Pięć książek, pięć różnych języków poetyckich i tylko jedna Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius. Piotr Śliwiński w rozmowie z nominowanymi w kategorii książka roku: Janem Baronem, Kamilą Janiak, Radosławem Jurczakiem, Aldoną Kopkiewicz i Natalią Malek.  

impreza towarzysząca, organizator: Wrocławski Dom Literatury
Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

17.00

Salon Silesiusa: Ryszard Krynicki

Poeta, eseista, tłumacz, wydawca, a teraz także laureat Silesiusa za całokształt pracy twórczej. O to jak żyć z poezją przez ponad pół wieku i wciąż odkrywać ją na nowo Ryszarda Krynickiego pytać będzie Wojciech Bonowicz. 

impreza towarzysząca, organizator: Wrocławski Dom Literatury
Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

20.00

Gala Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius

impreza towarzysząca, organizator: Wrocławski Dom Literatury
[wydarzenie zamknięte]

niedziela, 17 października


12.00

Salon Angelusa: spotkanie z laureatką lub laureatem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus
prowadzenie: Piotr Śliwiński

impreza towarzysząca, organizator: Wrocławski Dom Literatury
Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

13.30

Salon Silesiusa: spotkanie z laureatami Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius
prowadzenie: Justyna Sobolewska

impreza towarzysząca, organizator: Wrocławski Dom Literatury
Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

15.00

„Żeby nie było śladów”. Z Cezarym Łazarewiczem rozmawia Michał Nogaś

Środowisko literackie w Polsce rozgrzała ostatnio kłótnia pomiędzy tymi, którzy walczą o prawa pisarza jako pełnoprawnego członka filmowej rodziny, jeśli scenariusz powstał w oparciu o jego książkę, a środowiskiem filmowym, które odpowiada, że film jest dziełem zbiorowym, a pisarz jedynie jednym z bardzo wielu jego współtwórców. Powodem sporu była nieobecność Cezarego Łazarewicza na zdjęciach z czerwonego dywanu podczas światowej premiery filmu Jana P. Matuszyńskiego „Żeby nie było śladów” na festiwalu w Wenecji. Nie wypowiadamy się na ten temat, a obu stronom rekomendujemy spokój i refleksję. My porozmawiamy z autorem literackiego pierwowzoru zarówno o jego dziele literackim, jak i książce jako tworzywie dla innych sztuk. 

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

16.30

„Skóra” i „Tratwa Odysa”. Z Izą Klementowską i Witem Szostakiem rozmawia Urszula Glensk

O uchodźcach okiem filozofa i reporterki. Czy uda im się odpowiedzieć na niepokojąco aktualne pytania z eseju Wita Szostaka: Dlaczego Europa tak zdecydowanie broni swoich granic? Dlaczego w ludziach, którzy uciekają przed wojną, przemocą i biedą, widzi tak wielkie zagrożenie? Dlaczego nawet dobra wola jednostek jest ograniczana przez prawo i struktury polityczne?  

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

17.45

„Beatlesi w Polsce”. Z Maciejem Henem rozmawia Adam Poprawa

Kto z nas nie zanucił nigdy szlagieru czwórki z Liverpoolu? Zdaje nam się, że o Beatlesach wiemy wszystko – ale to Maciej Hen wie wszystko o polskiej recepcji tego zespołu. I dzieli się z nami tą wiedzą w swojej książce, będącej jednocześnie portretem PRL-u.  

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury

19.00

„Greenpoint”. Z Ewą Winnicką rozmawia Michał Nogaś

Miłość, nienawiść, ambicje, upadek – to wszystko znajdziemy w książce Ewy Winnickiej. Reporterka stworzyła pozbawioną cukierkowości wizję polskich uchodźców, którzy od półtora wieku przybywają do Nowego Jorku, szukając lepszego życia. Niestety, niewielu spełnia ten amerykański sen. 

Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury