Stabro Stanisław

Stanisław Stabro – poeta, krytyk, historyk literatury, urodzony w roku 1948, absolwent filologii polskiej  UJ, jest jednym z programotwórców i współtwórców pokolenia ,,Nowej Fali”, współzałożycielem krakowskiej grupy ,,Teraz” (obok A. Zagajewskiego i J. Kornhausera), działającej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

 Jako poeta debiutował w 1967 roku na łamach ,,Życia Literackiego”, wydał następujące tomy poezji ,,Requiem” ( 1973) – ogólnopolska nagroda Czerwonej Peleryny za debiut roku (Gdańsk), ,,Dzień twojego narodzenia” (1974), ,, Na inne głosy rozpiszą nasz głos” (1978) – nagroda im. Andrzeja Bursy, ,,Ten wiersz, który ma na imię Polska” ( 1978), ,, Pożegnanie księcia” (1981), ,,Dzieci Leonarda Cohena” (1984), ,, Korozja” (1989), ,,Życie do wynajęcia” (1996), ,,Oko Thery” (2008).  W latach 1989 i 1995 opublikował dwukrotnie ,,Wiersze wybrane”.

Jego utwory były tłumaczone na   język węgierski, rosyjski, francuski i niemiecki oraz ukazały się w dwudziestu siedmiu antologiach poezji krajowych, m. in. w takich jak: ,,Laureaci konkursów poetyckich” ( 1970), ,,Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939 – 1985” (1988), ,,Określona epoka. Nowa Fala 1968 – 1993” ( 1994), ,,Poezja polska od roku 1954” (1997). Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Stanisław Stabro był laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m. in ,,Łódzkiej Wiosny Poetów”, gdańskiego ,,Turnieju o nagrodę Czerwonej Róży”, krakowskiego ,,Turnieju jednego wiersza o Jaszczurowy Laur”.

Jako krytyk i badacz polskiej literatury współczesnej, publikujący m. in. na łamach ,,Twórczości”, ,,Odry”, ,, Poezji”, ,,Życia Literackiego”, ,,Współczesności” jest autorem następujących książek: ,,Legenda i twórczość Marka Hłaski” (1985), Poeta odrzucony” (1989), ,,Chwila bez imienia. O poezji K.K. Baczyńskiego” (1992), ,,Zamknięty rozdział” (1994), ,,Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali” ( 1995), ,,Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku”( 2002), ,,Literatura polska 1944 – 2000 w zarysie” (2002), ,,Klasycy i nie tylko… Studia o poezji XX wieku” (2012) oraz licznych prac w książkach zbiorowych o charakterze naukowym.

Jest również autorem antologii “Z rodu Anhellich. Liryka pokolenia wojennego” (1991) i dwukrotnej edycji wyboru wierszy R. Wojaczka pt: ,,List do nieznanego poety” (1985, 1987).

Związany z UJ od 1972 roku obecnie pracuje jako prof. nadzw. Na Wydziale Polonistyki tejże uczelni.