Bruno Schulz. Festiwal (BSF) to międzynarodowy festiwal sztuki i literatury odbywający się we Wrocławiu. Powstał w 2012 roku z okazji 120 rocznicy urodzin i 70 rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych europejskich prozaików Brunona Schulza. Festiwal literacki jego imienia w zamierzeniu organizatorów jest zarówno formą uczczenia pamięci pisarza i przypomnieniem jego dzieła, jak i wielkim świętem literatury.

Festiwal ma charakter międzynarodowy i oprócz spotkań i dyskusji poświęconych Schulzowi powinien stać się także okazją do rozmowy o stosunkach polsko-żydowsko-ukraińsko-niemieckich oraz o śladach tych relacji w literaturze i sztuce.
BSF ma za zadanie kreować wyjątkowe wydarzenia i łączyć je ze sobą w ten unikalny sposób, który gość pierwszej edycji BSF, Ludwik Flaszen nazwał „festiwalem studyjnym”. Celem organizatorów jest bowiem z jednej strony zapewnienie bardzo dużej frekwencji w czasie wydarzeń festiwalowych oraz różnych działań z pozoru nieprzystających do powagi tematu (gry miejskie, happeningi, murale, koncerty i cały szereg inicjatyw głównie z wykorzystaniem internetu i nowego kanonu komunikacji społecznej – które były już elementami pierwszej edycji BSF), z drugiej zaś prezentowanie z głęboką refleksją i bezkompromisową powagą jak największej liczby rozmów o literaturze czy – szerzej – o kulturze i sztuce oraz skuteczne włączanie ich w społeczno-ideową tkankę Wrocławia i Polski.

Od 2013 roku Bruno Schulz. Festiwal wspiera Literacką Nagrodę Europy Środkowej ANGELUS, w przeddzień wręczenia nagrody organizując spotkanie z nominowanymi autorami. \

Producent wykonawczy: Wydawnictwo EMG
Dyrektor generalny: Irek Grin
Dyrektor programowy: Marcin Baran
Dyrektor organizacyjna: Agnieszka Orłowska