Program 2015

Program wydarzeń pierwszego dnia
Bruno Schulz. Festiwal (13.10.2015)


10.00
wykłady dla gimnazjalistów
Lekcje pod klepsydrą
Jan Polkowski Od wiersza do powieści, czyli dlaczego poeci zaczynają pisać prozą?

Tomasz Kunz Rafał Wojaczek – poeta przeklęty

Gimnazjum nr 14, ul. H. Kołłątaja 1-6, Sala Teatralna (parter)
(impreza zamknięta)


 12.00 – 15.00
konferencja naukowa
Paradygmaty gnozy w literaturze i filozofii współczesnej
Ku religii i filozofii

Jerzy Prokopiuk Trzy rodzaje gnozy

Joanna Sachse Komentarz Jana van Rijckenborgha do „Alchemicznych godów”Christiana Rosenkreuza

Elżbieta Wnuk-Lisowska Ostad Elahi – współczesna gnoza irańska

Agata Bielik-Robson Uśmiech Widma bez Ciała: kabalistyczna baśń z Derridą w tle

Marek Magdziak Kłopot ze światem – perspektywa gnostycka

Monika Bakalarz Nawiązania Giorgia Agambena do myśli gnostyckiej

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz

Konferencja ma być kameralnym spotkaniem prelegentów z publicznością, podczas którego podzielimy się wiedzą i wzajemnie się nią wzmocnimy. Spróbujemy odpowiedzieć, choć najskromniej, na pytanie, czy tak prastare zjawisko religijne i dawny nurt filozoficzny, jakim jest gnoza, wciąż pozostaje aktualne; co gnostycznego może się sprawdzić w dzisiejszej rzeczywistości kulturowej i cywilizacyjnej; dlaczego współcześni pisarze bądź filozofowie odnajdują w gnozie wspaniałe inspiracje i odwołują się do niej. Zbliżając się do źródła słowa paradygmat, do greckiegoparádejgma, zapytamy o wzór, model, ideę sposobu poznania – gnósis. Postawimy na nowo fundamentalne pytania o świat i człowieka, o wspólnotę i jednostkę.


12.00
wykłady otwarte dla studentów na Uniwersytecie Wrocławskim

Wykłady o polskiej poezji współczesnej

Andrzej Skrendo Starzy i młodzi we współczesnej poezji

Piotr Śliwiński Młoda poezja – skąd, dokąd

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, pl. Biskupa Nankiera 15, sala im. Władysława Nehringa nr 22, parter


 16.00

 (O)powieść poety, czyli dlaczego poeci zaczynają pisać prozą?

spotkanie z Janem Polkowskim; prowadzenie: Krzysztof Koehler

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz

Wybitni poeci trwają w naszej pamięci za sprawą wierszy, które napisali. Ale niektórym z nich liryka nie wystarczała, wypowiadali się również prozą. Rilke, Leśmian, Iwaszkiewicz – to tylko kilka przykładów. Także współcześnie zdarza się, że poeci ofiarują czytelnikom swoje dzieła prozatorskie. Podczas spotkania z Janem Polkowskim (autorem jednej powieści i wielu esejów), z którym rozmawiał będzie Krzysztof Koehler (również autor jednej powieści i wielu esejów), uda się być może uchylić rąbka tajemnicy poetów, którzy bywają prozaikami.

 


 17.45
dyskusja panelowa
Co można dzisiaj wyczytać z pism Waltera Benjamina?
Bogdan Baran
, Adam Lipszyc
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

Walter Benjamin to postać bez mała mityczna. Autor „Pasaży”, „Ulicy jednokierunkowej” i innych dzieł, szczęśliwie przetłumaczonych na język polski, należy do najbardziej czytanych eseistów XX wieku. Czy myśl tego zmarłego śmiercią samobójczą u progu II wojny światowej autora jest ważna także na początku XXI wieku?

 


 18.00
spotkanie z młodymi autorami tekstów poetyckich, prozatorskich i satyrycznych
opublikowanych w zbiorze „Trochę inny świat”
Zrozumieć świat
prowadzenie: Michał Nogaś
Barbara: infopunkt, kawiarnia, kultura, ul. Świdnicka 8c
(impreza towarzysząca – organizator: Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016)


 19.30
Ulica wielorybów albo czy życie bez Lewiatana jest możliwe?

spotkanie z Agnieszką Taborską i Jerzym Limonem; prowadzenie: Wojciech Browarny

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz

W tytułach napisanych przez Agnieszkę Taborską i Jerzego Limona książek pojawia się wieloryb. Ten największy ssak morski dźwiga na sobie wiele znaczeń metaforycznych. Dwoje tak różnych autorów postara się opowiedzieć, dlaczego uznaliBalaenidae za godnego miejsca w tytułach ich książek oraz w ich wyobraźni. Ale mimo że wieloryb jest tak potężny, rozmowa nie będzie dotyczyła wyłącznie potwora z głębin oceanu.


 21.15
Agata Tuszyńska i jej najnowsza książka „Narzeczona Schulza”
spotkanie z Agatą Tuszyńską; prowadzenie: Stanisław Bereś

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

Twórczość Brunona Schulza, patrona naszego festiwalu, została opisana już na wiele sposobów. Wciąż kryje w sobie wiele tajemnic, podobnie jak jego życie. Wybitna autorka biografii Agata Tuszyńska opowie o kobiecej fascynacji Schulzem oraz fascynacji Schulza. Nie tylko kobietami.

Program wydarzeń drugiego dnia
Bruno Schulz. Festiwal (14.10.2015)


9.00 – 15.30
konferencja naukowa
Wojaczek – przeczytany

w 70. rocznicę urodzin Rafała Wojaczka

Romuald Cudak Metafizyka poetycka Rafała Wojaczka
Krzysztof Siwczyk Pusty Mesjasz – słownik religijnych falsyfikatów Rafała Wojaczka

Piotr Śliwiński Kruchość albo wola i niewola mocy

Grzegorz Pertek Rafał Wojaczek: poezja luksacji

Piotr Bogalecki Wojaczek: nadzieja partytury

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

Rafał Wojaczek należy do twórców źle obecnych zarówno w historii literatury polskiej, jak i w potocznej świadomości czytelniczej. Legenda, wspomnienie biograficzne i towarzyska plotka przesłaniają często samą twórczość i dominują nad jej rzetelną krytycznoliteracką i historycznoliteracką oceną. Tymczasem dzieło Wojaczka zasługuje na to, by zająć w końcu należne mu miejsce na mapie współczesnej polskiej poezji. Celem konferencji jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu badań nad twórczością autora „Nie skończonej krucjaty” oraz wskazanie i wytyczenie nowych kierunków badawczo-interpretacyjnych. W sesji wezmą udział najwybitniejsi znawcy twórczości Wojaczka, krytycy i literaturoznawcy różnych pokoleń: zarówno ci, którzy pamiętają poetę z krótkiego, ale niezwykle intensywnego okresu aktywności twórczej, jak i ci, dla których jego twórczość jest częścią historii polskiej literatury, nieznaną im z bezpośredniego, biograficznego doświadczenia. Dla wszystkich uczestników konferencji Rafał Wojaczek pozostaje jednak nieodmiennie, choć z różnych przyczyn, poetą ważnym i bliskim.


 10.00
wykłady dla gimnazjalistów
Lekcje pod klepsydrą
Agnieszka Taborska Świat rzeczywisty i fikcja literacka w literaturze współczesnej

Wojciech Bonowicz Wpływ sytuacji politycznej w powojennej Polsce
na twórczość ówczesnych młodych poetów

Gimnazjum nr 14, ul. H. Kołłątaja 1-6, Sala Teatralna (parter)
(impreza zamknięta)


11.00
spacer
Szlakiem Rafała Wojaczka
oprowadza: Jacek Bierut
Dworzec PKP, ul. J. Piłsudskiego 105, przy kasach

(współorganizator: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza)
zapisy: bsf.wro@o2.pl

Są miejsca, których już nie ma. Gdzie Rafał Wojaczek wyszedł z knajpy przez szybę? Na którym haku powiesił szatniarza? Gdzie odbyła się największa biba PRL-u i z jakiego powodu? Z którego Urzędu Pocztowego poeta nadawał paczki do mamy i dlaczego była w nich brudna bielizna? Gdzie przyjął ostatnią w życiu dawkę alkoholu? Gdzie spoczywają jego ostatnie, niewydane teksty i jak się do nich dobrać? Gdzie jest jego szubienica? Będziemy chodzić i pytać. Drogę zna Jacek Bierut i pokaże ją tylko raz.


 12.00 – 15.00
konferencja naukowa
Paradygmaty gnozy w literaturze i filozofii współczesnej
Ku literaturze

Izabela Trzcińska Między Młodą Polską i nową duchowością. Zapomniana poezja Wandy Dynowskiej

Marek Starowieyski O Miłosza przekładzie „Pieśni o perle”

Luiza Rzymowska Przebłyski mitu o Sophii w „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza

Marcin Czerwiński Manekiny i sanatorium, czyli gnostycyzm ironiczny według Schulza

Aleksander Pawlikowski Gnostyckie reminiscencje na scenach XX wieku.
Witkacy, Grotowski i Morrison w obliczu apokalipsy

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz


 14.00
wykład monograficzny

Co mówi do nas wieszcz albo rozmowa z Janem Kochanowskim

Andrzej Borowski

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, pl. Biskupa Nankiera 15, sala im. Władysława Nehringa nr 22, parter

Patronem Bruno Schulz. Festiwal jest klasyczny pisarz współczesny, a na festiwalu prezentowani są przede wszystkim pisarze, o których możemy powiedzieć, że są nam współcześni. Literatura jednak ani nie kończy się na wieku XX, ani w wieku XX się nie zaczęła, a języki, którymi posługujemy się na całym świecie, były doskonalone przez dawnych mistrzów. W Polsce skłonni jesteśmy nazywać ich wieszczami. Jest ich na pewno więcej niż tych trzech romantycznych. Wykład wybitnego znawcy twórczości Jana Kochanowskiego będzie próbą pokazania, dlaczego dzieło Jana z Czarnolasu wciąż powinno zajmować naszą uwagę.


 16.00
dyskusja panelowa
Rafał Wojaczek: biografia, legenda, dzieło

Maciej Szczawiński, Maciej Melecki, Stanisław Bereś; prowadzenie: Tomasz Kunz

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz

Rafał Wojaczek to być może najbardziej krwisty poeta polski drugiej połowy XX wieku. Ma swoje osobne miejsce w każdym kanonie literackim ostatnich dekad. Fascynuje pozostawionymi przez siebie słowami, ale także legendą biografii. Paneliści zastanowią się, jak nie zatracić piękna słów Wojaczka w konfrontacji z kolejami jego życia.


18.00
Zło, Te przeboje

Marcin Świetlicki, Lech Janerka; prowadzenie: Pablopavo

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

Opublikowawszy swoje wiersze zebrane, Marcin Świetlicki (MŚ) wciąż żyje jako poeta piszący (o czym zaświadcza nagradzany, kupowany i czytany tom „Jeden”). Ale ponieważ MŚ jest także Świetlikiem (Ś), czyli liderem zespołu Świetliki, to często bywa i autorem tekstów piosenek. Ich zbiór ukazuje się właśnie nakładem Wydawnictwa EMG. Ś występuje okazjonalnie także z innym zespołami oraz muzykami, nazbierało się więc 16 nagrań dokonanych poza macierzystym Świetlikowym składem, które znajdą się na nowym CD Ś (wydanym przez firmę W Moich Oczach – Manufaktura Legenda). O książce, płycie i
o fenomenie MŚ i Ś razem z autorem będą rozmawiać inni autorzy tekstów, które bez ustanku brzmią nam
w uszach: Lech Janerka i Pablopavo.


20.00
dyskusja panelowa

Przypominamy – Tadeusz Konwicki

Stanisław Bereś, Joanna Szczęsna, Andrzej Titkow
po spotkaniu pokaz filmu dokumentalnego Andrzeja Titkowa „Całkiem spora apokalipsa”

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19/23, sala nr 7
(wejściówki do odbioru tego samego dnia w kasie kina)

Zmarły 7 stycznia 2015 roku Tadeusz Konwicki to klasyk współczesnej prozy polskiej. Mogłoby się wydawać, że czymś niegrzecznym jest próba jego przypominania, ale łaska czytelnika na pstrym koniu jeździ. Dlatego zawczasu przypomnimy i tym, którzy czytają, i tym, którzy jeszcze nie czytali Konwickiego, że lektura jego książek jest niełatwa, nielekka i arcyprzyjemna.

Program wydarzeń trzeciego dnia
Bruno Schulz. Festiwal (15.10.2015)


9.00 – 15.30
konferencja naukowa
Wojaczek – przeczytany

w 70. rocznicę urodzin Rafała Wojaczka

Stanisław Stabro Żywioł historii w liryce Rafała Wojaczka

Adam Poprawa Wojaczek nowofalowy

Anna Kałuża „(…) wskoczyć do ust Królowej”
– efekty działania estetycznego dystansu w poezji Rafała Wojaczka

Aldona Kopkiewicz Ciało i inne pasje Rafała Wojaczka

Maciej Melecki „Ranny wiersz” Rafała Wojaczka

Marcin Jaworski „Martwy język” jako „początek wiersza”.
Poezja i prawo do śmierci w twórczości Rafała Wojaczka

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula


 16.00

Salon Angelusa na Bruno Schulz. Festiwal

spotkanie z Kazimierzem Orłosiem; prowadzenie: Mieczysław Orski

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz

Kazimierz Orłoś niesie w sobie znakomitą pamięć ostatnich kilkudziesięciu lat dziejów Polski i Polaków. Jego powieści i opowiadania to fascynujący zapis uwikłanych losów tych, którym przyszło żyć w PRL-u, ale i już
w wolnej Polsce. Ponieważ nie epatuje językiem i światem przedstawionym, może się zdarzyć, że nawet osoby będące uważnymi czytelnikami przejdą nad jego twórczością do porządku dziennego. Nie powinno tak się stać.
I ta rozmowa to udowodni.


18.00

film

WOJACZEK

po projekcji spotkanie
z reżyserem Lechem Majewskim oraz z odtwórcą roli tytułowej Krzysztofem Siwczykiem; prowadzenie: Jacek Ziemek
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19/23, sala nr 7
(wejściówki do odbioru tego samego dnia w kasie kina)

O którym ze współczesnych polskich pisarzy nakręcono film fabularny? O Witkacym? O Hłasce? Odpowiedzi na te pytania nie zostaną nagrodzone w konkursie SMS-owym. Faktem jest, że film fabularny, którego tytuł stanowi nazwisko poety, nakręcono tylko jeden. Dlaczego to nazwisko brzmi: Wojaczek? Tłumaczyć i wyjaśniać będą reżyser Lech Majewski i, zadziwiająco podobny do Wojaczka, poeta Krzysztof Siwczyk.


22.00

koncert

„List do nieznanego poety”

grają i śpiewają Julia i Nieprzyjemni

wiersze Rafała Wojaczka wykonują Julia Kamińska, Marcin Świetlicki i Michał Wandzilak

Stary Klasztor, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1
(wejściówki do odbioru od 12 października w Księgarni Hiszpańskiej ELITE, ul. Szajnochy 5
oraz na miejscu na godzinę przed koncertem)

Wiersze Rafała Wojaczka zaśpiewają i zagrają legendarny poeta, aktorka kultowych seriali i człowiek, który potrafi grać Chopina.

Program wydarzeń czwartego dnia
Bruno Schulz. Festiwal (16.10.2015)


9.00 – 15.30
konferencja naukowa
Wojaczek – przeczytany

w 70. rocznicę urodzin Rafała Wojaczka

Tadeusz Pióro Jak czytać „Sanatorium”. Od psychoanalizy do literackości

Jarosław Fazan „Sanatorium” – literackie doświadczenie choroby

Konrad Wojtyła Wojaczek vs Schulz. Mesjasz rodzi się w „Sanatorium”

Andrzej Skrendo Pamięci Wojaczka. Krótka rozprawa o aniołach

Marta Koronkiewicz „Ty jesteś Góra / Ja jestem Dół”. Wojaczek wśród najmłodszych

Tomasz Kunz Poza zasadą literackości albo poezja jako projekt egzystencjalny

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula


 16.00
dyskusja panelowa

Jak pisać o Rafale Wojaczku?

Piotr Śliwiński, Bogusław Kierc, Romuald Cudak, Konrad Wojtyła

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz

Czytać wiersze Rafała Wojaczka może każdy, kto nie jest analfabetą, ale kto je zrozumie?


 17.00

Salon Angelusa na Bruno Schulz. festiwal

spotkanie z Pavolem Rankovem –laureatem Nagrody Angelus 2014;

prowadzenie: Tomasz Grabiński

Mediateka, plac Teatralny 5

Laureat zeszłorocznej Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, znakomity słowacki pisarz Pavol Rankov spotka się z czytelnikami – już spokojny i przyzwyczajony do tego, że jest laureatem tak ważnego wyróżnienia.


 19.30

Salon Angelusa na Bruno Schulz. Festiwal – Kawiarnia Europa

spotkanie z nominowanymi do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus

uczestnicy:Jacek Dehnel, Drago Jančar, Ziemowit Szczerek, Lucian Dan Teodorovici, Olga Tokarczuk; prowadzenie: Wojciech Bonowicz i Szymon Kloska

Salon EMPIK Renoma, ul. Świdnicka 40

Siedmiu wspaniałych literatury środkowoeuropejskiej, z których jeden już następnego dnia będzie wspaniałym laureatem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, opowie o swoich książkach. Dla tych, którzy nominowanych książek jeszcze nie znają – ściągawka: autorzy odczytają fragmenty swoich powieści.


21.00

slam

I tłucze szyby rymem i kopniakiem
jury: Ryszard Krynicki, Pablopavo, Krzysztof Śliwka, Marcin Świetlicki
prowadzenie: Tomasz Majeran; podkład muzyczny: Michał Wandzilak

po slamie koncert

Pablopavo, Rafał „Kazan” Kazanowski, Michał Wandzilak

Sanatorium Kultury, Przejście Garncarskie 2, II p.

Kto się zgłosi? Nikt tego nie wie. Co wyrecytuje? Nawet ci, którzy się zgłoszą, nie wiedzą, ale na pewno będzie
i śmiesznie, i dziwnie. Bo przecież jest jeszcze jury, którego nie mają żadne inne konkursy. Poeta klasyk, poeta prawie klasyk, poeta hipis (to oni jeszcze istnieją?) i rockandrollowiec. A mistrzem ceremonii będzie legenda wrocławskiego undergroundu poetyckiego. I będą nagrody. Pieniężne. Wypłata na miejscu.

Program wydarzeń piątego dnia
Bruno Schulz. Festiwal (17.10.2015)


14.00

dyskusja panelowa

Polskie mannowce – polscy prozaicy na tropach Tomasza Manna

Małgorzata Łukasiewicz i Marcin Nowak Lubecki; prowadzenie: Marcin Baran

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

Oczywiście, prozę Tomasza Manna można po prostu czytać. Ale jest ona tak fascynująca, że trudno nie pisać o niej esejów, a nawet kolejnych dzieł prozatorskich. Także w języku polskim. Dlaczego Mann jest tak diabelnie pociągający?


 17.00

Salon Angelusa na Bruno Schulz. Festiwal

spotkanie z Olgą Tokarczuk; prowadzenie: Irek Grin

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

„Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk to powieść szeroko czytana, komentowana, a być może i nagradzana. Zanim jednak trzeba będzie czytać tę książkę jako wielką wygraną lub wielce przeoczoną (organizatorzy Bruno Schulz. Festiwal nie mają żadnych przecieków z jury rozmaitych nagród), warto posłuchać rozmowy o tej fascynującej opowieści.


20.00

Gala wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus

Teatr Muzyczny Capitol, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67

(impreza zamknięta – wejście za zaproszeniami)

Program wydarzeń szóstego dnia
Bruno Schulz. Festiwal (18.10.2015)


12.00

gra miejska

Labirynt Tajemnic

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19/23


15.00
otwarty wykład schulzowski
Fabryka zmanierowanej waty cukrowej i kino „Urania”

Janusz Rudnicki

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz

Twórczość Brunona Schulza musi być czytana i jest. Miedzy innymi dlatego powstał Bruno Schulz. Festiwal. To, co czytane, wymaga także komentarza. Także komentarza znaczących twórców współczesnych. Janusz Rudnicki w trakcie swojego wykładu na pewno przedstawi fascynująco indywidualną interpretację prozy nauczyciela
z Drohobycza.


16.00

Salon Angelusa na Bruno Schulz. Festiwal

spotkanie z Andrzejem Stasiukiem; prowadzenie: Dorota Wodecka

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula

Mówimy: Stasiuk, myślimy: jedno z najbardziej zauważalnych zjawisk polskiej prozy współczesnej. I nawet jeśli trudno wyjść poza to zauroczenie, to rozmowa z autorem „Jadąc do Babadag”, „Czekając na Turka” czy „Wschodu”, którą poprowadzi współautorka wywiadu-rzeki Dorota Wodecka, pozwoli choć odrobinę zracjonalizować to uwielbienie.


18.30

koncert
KIM NOWAK BONOWICZ

Stary Klasztor, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1
(bilety w cenie 30 złotych do nabycia od 12 października w Księgarni Hiszpańskiej ELITE, ul. Szajnochy 5
oraz na miejscu na godzinę przed koncertem)

Fisz i Emade, bracia nie tylko muzyczni oraz synowie lidera VooVoo, z towarzyszeniem wybitnego poety Wojciecha Bonowicza zaśpiewają, zanucą, za… no właśnie, co?