Nieoznaczoności Barańczaka

Mimo dużej już bibliografii przedmiotowej, Stanisław Barańczak nie przestaje być autorem nieoczywistym. Nie zamierzamy kwestionować stanu badań, w którym znalazło się wiele prac wybitnych, proponujemy natomiast próbę odnowionego podejścia do tej twórczości, odmiennego spojrzenia na kwestie nieraz już poruszane. Oto niektóre spośród intrygujących zagadnień.

Polityka. Jak dziś opisać można teksty i biografię Barańczaka, odwołując się do zróżnicowanych znaczeń polityczności, często używanych w dyskursie krytycznym ostatnich lat?

(A)metafizyka. Dzięki samemu Barańczakowi, począwszy od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wielokrotnie przywoływano pojęcie metafizyki. Częstotliwość użycia powodowała nieraz uproszczone, pozytywne czy budujące czytanie Barańczaka. A przecież jest to pisarstwo nieufności – i negacji. Co dzisiaj myślimy o Barańczakowskiej metafizyce negatywnej, antymetafizyce, (a)metafizyce?

Emocje. Barańczak jest jednym ze współtwórców polskiego strukturalizmu, ten sposób myślenia i problematyzowania niejednokrotnie też powracał w interpretacjach tekstów Barańczaka. Niemniej – obok? łącznie? – strukturalistycznej racjonalności jest to pisarstwo wcale namiętne. Czy zatem sfera emocji potwierdza Barańczakowski program, czy też znaleźć w nim można rozszczelnienia, nieciągłości?

Postmodernizm. Barańczak nie był entuzjastą ponowoczesnego czytania literatury. Większość prac poświęconych autorowi nie korzysta przesadnie z nowych badawczych języków. Dlaczego? Czy postmodernizacja Barańczaka powiedziałaby wiele nowego o jego twórczości?

Na konferencjach poświęconych Barańczakowi w ostatnich latach (Poznań, maj 2014 oraz Katowice, maj 2015) omawiano również mniej znane obszary jego dzieła, niejednokrotnie dochodziło do nowatorskich rekonstrukcji interpretacyjnych. Liczymy, że również na naszej konferencji odkryć nie zabraknie. Zapraszamy!

Krzysztof Biedrzycki

Adam Poprawa

Piotr Śliwiński

 

Program konferencji

czwartek, 13 października

10.00-11.50
otwarcie konferencji
Krzysztof Biedrzycki, “… odtwarzając z ognia / ciebie, mój tekst.” Poezja – czytanie i stwarzanie innych
Dorota Wojda, Lingwistyka i medycyna. Strukturalistyczne tropy w poezji Stanisława Barańczaka
Dobrawa Lisak-Gębala, Barańczak – “barokowy”?
dyskusja

11.50-12.10
przerwa

12.10-14.00
Paweł Mackiewicz, Dziewczyna w podróży zimowej. O wątkach metapoetyckich w jednym tomie Stanisława Barańczaka
Tomasz Kunz, “Betwixt this wor(l)d and that of grace…” albo o pewnej różnicy (nie tylko dźwiękowej) w związku z wierszem Stanisława Barańczaka Co mam powiedzieć
Anna Pytlewska,  Hemofilia. Parę przypuszczeń o Barańczaku, jakiego nigdy nie poznamy
dyskusja

piątek, 14 października

10.00-11.50
Jarosław Fazan, „Bist Du bei mir”. Spotkanie z Innym (człowiekiem i – niekiedy, być może – z Bogiem) w poezji S.B.
Joanna Dembińska-Pawelec, „Bist Du bei mir” raz jeszcze
Ewa Rajewska, Przy Filling Station Elizabeth Bishop (z refleksjami motoryzacyjno-metafizycznymi)

11.50-12.10
przerwa

12.10-14.00
Piotr Bogalecki, Złe powietrze, dobra noc. Jak się udało Sztuczne oddychanie
Adam Poprawa, Ja wiem, że to przedmowa
Beata Przymuszała, Zdystansowany inteligent. Emocje w poezji Barańczaka
dyskusja

sobota, 15 października

10.00-11.50
Jerzy Jarniewicz   Barańczak w Biblioteczce, albo parateksty tłumacza
Magdalena Heydel, Zmysł(y) tłumacza. Próba rozszczelnienia racjonalności przekładowej Stanisława Barańczaka
Maciej Skrzypecki, Spark and Sparkle – Iskra i gra – o tłumaczeniu poezji absurdalnej na
przykładzie twórczości Ogdena Nasha
dyskusja

11.50-12.10
przerwa

12.10-13.45
Jerzy Madejski, Etyka, poetyka, pamflet
Tomasz Cieślak- Sokołowski,  Lingwizmy Barańczaka
dyskusja
zakończenie konferencji