Szczerek Ziemowit

Ziemowit Szczerek – dziennikarz portalu Interia.pl, eseista, podróżnik. Urodził się w 1978 roku w Krakowie. Blisko związany z czasopismem “Polityka”, “Nowa Europa Wschodnia”, oraz portalem Ha!Art, gdzie publikuje swoje felietony. Jego zainteresowania badawcze ścierają się na pograniczu politologii i socjologii, a obszar który najbardziej go pociąga to Europa Wschodnia. Jego podróż na Ukrainę zaowocowała wydaną w 2013 roku, Nominowaną do Nagrody Literackiej Nike, książką “Przyjdzie Mordor i nas zje”. 

Jest to fabularyzowany reportaż, wpisujący się w nurt dziennikarstwa zwanym “gonzo”, będący jedną z pierwszych publikacji tego typu w Polsce.  W 2013 roku otrzymał za nią Paszport Polityki. Jest również współautorem książki “Paczka Radomskich”.