Relacja z drugiego dnia BS.F 2023

Drugi dzień BS.F 2023 to dwa spotkania. Najpierw z Piotrem Lipińskim, autorem książki „Wasilewska. Czarno-biała”, rozmawiał Michał Olszewski, a o godzinie 20.00 rozpoczęło się spotkanie z Ewą Woydyłło, wokół książki „Nasz bieg z przeszkodami. O wrażliwości i inności”. Z autorką rozmawiał Irek Grin.

Relacja zdjęciowa z tego dnia.

Zapis wideo rozmowy z Piotrem Lipińskim.

Zapis wideo rozmowy z Ewą Woydyłło.